Sürdürülebilirlik ilkesi

“…yarar sağlarken öncelikle zarar verme…” ilkesi ile insana ve doğaya saygılı olma EFTA Grup sürdürebilirliğinin ana temasıdır.

Müşterisini ve çalışanını ailenin bir bireyi olarak gören yaklaşımla çalışmaktayız…

Sürdürülebilirlik, şirket stratejimizin önemli bır unsurudur. Sürdürülebilirlik anlayışımız; ekonomik başarı, dürüstlük, saygı ve sorumluluk prensipleri temelinde kurulmuştur.

Dünyanın küçük bir köy olduğu ve bu dünya köyünün doğasının insanlar için yaşamsal öneme sahip olduğu, dünyanın insansız olabileceği ancak bizim onsuz olamayacağımızı biliyoruz…

Verimliliği ön planda tutmanın ve israfı önlemenin bize sunulan kaynakları korumada katkı sağladığı inancındayız.

Kurumsal vatandaş olmanın gereklerinin farkında olarak ülkemize hizmet etme varoluş amacımız…

Sorumluluklarımızın uzun soluklu basiretli çalışmalar ile başarıya ulaşacağının farkındayız…

İtibarın garantisi kalite olduğunun bilincindeyiz…