İş Etiği

EFTA Grup’un iş etiği; değerlerine bağlılığı, hesap verilebilirliği, şeffaf ve adil yönetim anlayışını içermektedir.

İşyeri çalışma atmosferi ve şartları tüm çalışanlar için sağlıklı ve güvenli olması sağlanmaktadır.

Ulusal ve uluslararası mevzuat ve düzenlemelere tam uyumu, evrensel ilkelerini desteklemeyi, kurumsal vatandaşlığının temel anlayışı olarak benimsemektedir…

EFTA Grup tarafından hazırlanan kurumsal etik ilkeleri, güvenli ve huzurlu çalışma ortamı sağlamak adına hem çalışanlarını hem de paydaşlarını kapsayacak şekilde düzenlenmiştir.