İş Sağlığı Güvenliği

EFTA Grup çalışan ve paydaşlarının sağlıklı ve güven içinde olabilmesi için tüm iştiraklerindeki çalışma alanlarında iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tedbirleri almıştır. Bu kapsamda, OHSAS 18001 “İş sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi” kapsamında sertifikalandırılmıştır. Kurduğu iş sağlığı koordinasyon birimleri ile çalışma ortamlarını rutin olarak gözden geçirmekte, iyileştirme ve iyi uygulama örneklerini yaygınlaştırma çalışmalarını yürütmektedir. İş kazalarına ilişkin önlemlerini ilgili mevzuatlara uygun olarak almakta ve yapılan rutin kontrollerden başarı ile geçmektedir.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

- Faaliyetimizin her aşamasında başta çalışanları korumak, işletme ve üretim güvenliğini sağlamak için gerekli kontrol önlemlerimizi alırız. Bu önlemlerin etkinliğini sürekli izler, gerekli noktalarda ek önlemler alarak fabrikamızı çalışanlarımız ve tüm paydaşlarımız için güvenli ve sağlıklı bir alan olmasını sağlarız.

- Düzenli olarak yaptığımız risk değerlendirmeleri çalışmaları ve çalışanlarımızdan/tedarikçilerimiz ve paydaşlarımızdan gelen bildirimler ile tehlikelerimizi önceden tespit ederiz. Tehlikeleri azaltmak için gereken faaliyetlerde bulunarak risklerimizi azaltarak güvenli bir çalışma ortamı yaratırız.

- İş Sağlığı ve güvenliği süreçlerinde çalışanlarımızın ve çalışan temsilcilerimizin görüşlerini alır ve yapılacak faaliyetlerde aktif olarak katılımlarını sağlarız.

- Ulusal ve uluslararası standartlarla, birincil ve ikincil yasal mevzuata tam uyum sağlayarak faaliyetlerimize devam ederiz.

- Sürdürülebilir İSG yönetim sistemi oluşturmak ve performansını sürekli iyileştirmek için metotlar geliştirir, hedefler ve yönetim programları oluştururuz,

- Süreçlerimizi hedeflerle izler, geliştirilmesi gereken alanlarımızı tespit ederiz. Gerek çalışanlarımızdan, gerekse tedarikçilerimiz ve iletişim içinde olduğumuz diğer paydaşlardan gelen öneri, talep ve şikayetleri değerlendirir , iş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesi için gerekli düzenlemeleri yaparız.