Çevre Politikası

- Kaya Tuzu üretiminde son teknolojileri kullanarak ve kaliteden ödün vermeden hizmet veririz. Bu kapsamda çevre boyutu etkilerimizi analiz ederek, oluşabilecek zararlı etkileri en aza indirir, çevreye saygılı bir kuruluş olarak hizmet veririz.

- Faaliyetimiz esnasında doğal kaynakları ve enerjiyi en verimli biçimde kullanırız.

- Ulusal ve uluslararası standartlarla, birincil ve ikincil yasal mevzuata tam uyum sağlayarak faaliyetlerimize devam ederiz.

- Faaliyetimiz sonucu oluşan atığı kaynağında minimize eder, çıkan tehlikeli ve ambalaj atıklarını yetkilendirilmiş firmalara vererek, çevreye saygılı bir kuruluş olmayı hedefleriz.

- Süreçlerimizi hedeflerle izler, geliştirilmesi gereken alanlarımızı tespit ederiz. Gerek çalışanlarımızdan, gerekse tedarikçilerimiz ve iletişim içinde olduğumuz diğer paydaşlardan gelen öneri, talep ve şikayetleri değerlendirir , çevre yönetim sistemimizin sürekli iyileştirilmesi için gerekli düzenlemeleri yaparız.

ÇEVRE SAĞLIĞI

EFTA Grup iştirakleri olan Kırıkkale-Delice’deki EFTA Maden ve Çorlu’daki EFTA Tuz tesislerinin ÇED raporları alınmıştır.
BELGE-17 EFTA Tuz Maden Yer Altı Ocakları Kırıkkale ÇED Raporu

EFTA Tuz tesislerinde atık olarak doğal kil ortaya çıkmakta olup su kirlenmesine ilişkin aldığı önlemler ile “SIFIR ATIK”çevre dostu üretim belgesine sahiptir.
BELGE-18 Tekirdağ-Çorlu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 0 Atık Çevre Belgesi

Uşak-Eşme’deki EFTA Petrol taşınma ve dağıtım hizmetleri, çevre sağlığı kurallarına uygun olarak yapılmaktadır.
BELGE-19 EFTA Petrol Uşak-Eşme CED Raporu