Gıda Güvenliği Politikası

• “Çorbada Bizimde Tuzumuz Olsun” ilkesinden yola çıkarak , gıda güvenliği ve üretim güvenliği konusunda ödün vermeden insanlara sağlıklı bir ürün olan Kaya Tuzunu, sahip olduğumuz yüksek teknoloji ile birlikte insanların kullanımına sunarız.

• Gerek müşteri geri bildirimleri, gerek iç kontrol mekanizmalarımızla , gerekse kalite hedeflerimiz ile süreç performanslarımızı izleriz. Kalitemizi daha da yükseltmek, müşteri memnuniyetini ve gıda güvenliği artırmak en büyük amacımızdır. Bunu sağlarken ekonomik başarıyı da yakalamak için de sürekli iyileştirmeler yaparak başarıya ulaşırız.

• Üretimimizin her aşamasında ulusal ve uluslararası standartlarla, birincil ve ikincil yasal mevzuata tam uyum sağlarız. Ürettiğimiz ürün ile ilgili olarak müşterilerimize verdiğimiz taahhütlere uyar, güvenli üretim prensipleri ile gıda güvenliği için gerekli tüm şartları karşılarız.

• Gıda güvenliğini en üst seviyede tutmak için gıda güvenliği ile ilgili hedefler belirler ve bu hedefleri düzenli olarak izleriz. İzlediğimiz hedefleri her sene revize ederek gıda güvenliğimizi daha üst noktalara çıkarmayı hedefleriz.

• İç paydaşlarımız olan çalışanlarımızın, gerekse dış paydaşlarımız olan tedarikçilerimizin gıda güvenliği konusunda farkındalıklarını artırır, sisteme adapte eder ve onların görüşlerini/önerilerini alarak gıda güvenliği konusunda daha iyi olmak için çalışırız. Müşterilerimizden gelen dilek/öneri ve şikayetleri hızlıca değerlendirir, gerekli iyileştirmeleri yapar ve müşteri memnuniyetimizi ve gıda güvenliğimizi artırmayı amaçlarız.