Kaya Tuzu nasıl üretilmektedir?

Öğütme-Yıkama-Kurutma Yöntemiyle Tuz Üretimi

Bu yöntemde ham tuz önce öğütülür. Sonra bu tuz yıkama kazanlarına konularak 2-3 Bome’li su ile yıkanır. Kayıp % 25 i bulmaktadır. Temizlenmiş kaba tuz buradan alınarak, vakum kazanlarına gönderilir. Vakum tüpleri ile alınan ürün santrifüj birimine gönderilir. Burada 15-25 dakikalık bir işlemden sonra nemin % 99 u gitmiş olur. Daha sonra kurutulan tuz kurutucu fırında 180-200° kurutulur. Nemsizlik % 993 olur. Fırın sıcaklığı dışarıdan hava verilerek sağlanır. Daha sonra kategorilerine göre paketlemeye giderler. İnce tuza % 1 oranında Mg02 katılır. Eğer istenirse guatr kontrolü için % 0.005 potasyum iyodür eklenir. Daha sonra ambalajlanarak pazara sunulur  (Ergin, 1988). EFTA Grup tarafından üretilen kaya tuzu bu yöntemi kullanarak kristal tuz elde etmektedir.

Ergin, Z. (1988). Tuzun Üretim teknolojisi ve İnsan Sağlığındaki Yeri. Madencilik Dergisi, XXVII (1)9-30.

Bu gönderiyi paylaş