Kaya Tuzu Nedir?

İnsanoğlunun yediği tek kaya olan tuz, çok eski dönemlerden beri besin maddesi olarak kullanıla gelmekle birlikte, günümüzde aynı zamanda önemli bir kimya ve sanayi maddesidir. Tuzun mineral adı “halit-halite” olarak anılmaktadır. Halit; saf halde iken şeffaf-renksizdir ancak doğada gri, mavi, yeşil, turuncu renklerde görülebilir. Sertliği 2,5, özgül ağırlığı 2.168 gr/cm3’dür. Erime noktası 800.8°C, kaynama noktası ise 1412°C dır. Tuz, doğada sıvı ve katı halde bulunmakta; deniz, kaya, kaynak, göl olmak üzere dört şekilde çıkartılmaktadır  (Gölbaş & Başıbüyük, 2012).